Üretim proseslerinde üretim maliyetlerini azaltmak, hata oranlarını düşürmek için bir takım proses ölçümleri yapılır. Hata olmaksızın hatanın olacağı durumları görebilmek ve bu hataları önleyebilmek için yoğun İstatistiksel Proses Kontroller uygulanmaktadır.