Derneğimiz üyeleri aidatlarını aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırabilmektedir.

 

Derneğimiz yıllık aidatı 60 (altmış) Tl olup, derneğimiz giriş ücreti 10 (on) Tl’ dir.

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O MEŞRUTİYET ŞUBESİ 00158007294540115 NUMARALI HESAP