infüzyon kemoterapileri ile ilgili duyuru

 

DUYURU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

Adres: Ziyabey Cad. No:6 Pk: 06520 Balgat/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Dai.Bşk.Dr.Mustafa ÖZDERYOL Tel: (0 312) 207 80 64 Faks: (0 312) 207 81 94 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr

DUYURU

İNFÜZYON KEMOTERAPİLERİ İLE İLGİLİ DUYURU

21.04.2015 tarih ve 29333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.05.2015 tarihinde yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile kemoterapi işlemleri; 704.691 Manuel İnfüzyon kemoterapisi, 704.692 Yarı otomatik infüzyon kemoterapisi ve 704.693 Otomatik/robotik infüzyon kemoterapisi olarak yeniden düzenlenmiş olup bu kapsamda infüzyon kemoterapilerinin Kurumumuza fatura edilmesiyle ilgili olarak yeni planlamalar yapıldığı belirtilerek 15.05.2015 tarihinde Genel Müdürlüğümüz tarafından duyuru yapılmıştır.

Bahsedilen duyurudan sonra sağlık hizmeti sunucuları aktif olarak olarak hizmet veren kemoterapi hazırlama sistemleri için MEDULA kayıt ekranından bildirimlerde bulunmuşlardır. 30.06.2015 tarihli Genel Müdürlüğümüz duyurusu ile örneklendirme tablosu eklenerek sağlık hizmeti sunucularından eksik - yanlış bilgilerin kontrol edilerek yeniden bildirim yapılması istenmiştir.

Genel Müdürlüğümüzce yayımlanan 30.06.2015 tarihli duyuru eki yürürlükten kaldırılmış olup, sağlık hizmeti sunucuları tarafından bu duyuru tarihinden sonra yapılacak başvurularda, bilgilerin Ek-1 deki tabloya uygun olarak doldurularak bağlı bulundukları Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine bildirilmesi gerekmektedir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Ek: Tablo (1 Sayfa)